top of page
Kallelse till årsstämma 28/6
Klicka här för att läsa mer. 
Vår förvaltning
Graph  _edited.jpg

Vad erbjuder vi?

En portfölj med de bästa bolagen i världen

CAMP-B investerar i både noterade och onoterade tillväxtbolag. Vår portfölj består av konkurrenskraftiga bolag med bevisade affärsmodeller, goda kassaflöden och företagsledare med linjerade intressen och skin in the game. Som investmentbolag är vi inte begränsade till en särskild bransch eller ett geografiskt område, vilket ger oss en unik möjlighet att ta del av tillväxtpotentialen på flera olika marknader och i flera olika branscher, innan bolaget blivit för dyrt. Genom att investera i tillväxtbolag med undervärderade tillgångar och potential för en stor vinsttillväxt skapar vi mervärde för både våra företag och investerare.

20,15%

 i genomsnittlig årlig avkastning innan vinstdelning sedan 2011

Högt 10 års trackrecord

Låg risk

Stark i nedgångsperioder

Vad gör vi?

Vi tar tillvara på värdetillväxten där den är som störst

Den största värdetillväxten sker i regel innan bolaget börsnoteras. Vår investeringsfilosofi har, trots de begränsningar som kommer med en fond/kapitalförvaltning, genererat en genomsnittlig avkastning på ca 20% per år. Nu vill vi ge vår förvaltning möjligheten att nå sin fulla potential. Som investmentbolag har vi ett friare investeringsmandat jämfört med en fond/kapitalförvaltning. Det innebär att vi får ta del av den största värdetillväxten innan bolaget börsnoterats, och allokera så att de bästa bolagen får en högre vikt i portföljen. Som investmentbolag får vi en större skattkarta, och därmed större avkastningsmöjligheter. 

Varför startade vi CAMP-B?

Vår investeringsfilosofi i siffror

TRACKRECORD

Utvecklingskurva sedan start mars-11, innan vinstdelning.

Utveckling sedan start 2011 (1).png
LÅG RISK

Bred portfölj med de bästa bolagen i världen.
Volatiliteten har historiskt varit lägre än svenska börsen.

Utveckling sedan start 2011 (4).png
LÅNGSIKTIG ÖVERAVKASTNING

Det lönar sig att vara långsiktig. Grafen till höger visar vår avkastning under rullande femårs perioder. Den första stapeln visar avkastningen från mars 2018 till mars 2023. Kunder som varit långsiktiga har i princip alltid fått kring 200 % i avkastning på fem år innan vinstdelning, oavsett vilket år eller vilken månad de blivit kunder hos oss.

Utveckling sedan start 2011 (3).png
Historiskt resulat

Notera: Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Vi mäter den historiska avkastningen på vår modellportfölj. Modellportföljen är en verklig depå på Schwab. Observera att graferna visar vår historiska avkastning före vinstdelning.

Samma framgångsrika investeringsfilosofi – fast med en större skattkarta

Likt vi vill vara säkra på att våra bolag kommer att prestera, vill våra investerare vara säkra på att vi kommer att göra det. Teamet bakom CAMP-B har hos värdepappersbolaget Fair Investments skapat en genomsnittlig avkastning på ca 20% per år i Fair Investments diskretionära kapitalförvaltning. Under åren har vi konstruerat och nyttjat en framgångsrik investeringsstrategi som uppfyllt våra höga avkastningskrav.  Med hjälp av strategin har vi lyckats identifiera fantastiska bolag och investerat vid rätt tidpunkt, till rätt pris. Dessa bolag har haft starka konkurrensfördelar i form av överlägsen produktkvalitet, differentierad teknik/processer, geografiska eller logistiska fördelar eller andra faktorer som resulterat i en överlägsen marknadsposition eller kostnadsstruktur. Vi lockas särskilt till företag med återkommande intäkter och spännande tillväxtutsikter. 

dig (9).png
Kopierat de bästa i världen

Strategin har utformats genom att vi skamlöst kopierat strategierna hos världens bästa investerare, med korrigeringar för det vi velat göra annorlunda. Strategin är därför inte bara beprövad och bevisad genom våra goda resultat, utan återfinns i resultaten och avkastningen hos framgångsrika investeringsprofiler världen över, vilka vi även haft möjlighet att möta och diskutera strategin med.

Hur skapar vi värde för våra aktieägare?

Vi gör det möjligt för investerare att dra fördel av långsiktigt ägande av aktier i bolagets portföljbolag. Portföljbolagen är kvalitetssäkrade och uppfyller våra investeringskriterium. Bolagen drivs av engagerade entreprenörer, som även de har uppfyllt våra kriterium. Som aktieägare i CAMP-B får du ta del av det värdeskapande som sker i våra utvalda tillväxtbolag, innan bolagsvärderingen gjort sig rättvis. En investering i Spetsförvaltningen har inte bara givit 6 gånger pengarna före vinstdelning utan även betydligt större resurser att kunna leva det liv vi vill leva. Så skapar vi stort aktieägarvärde för våra investerare.

VÅR LÅNGSIKTIGA VISION

En investering i Spetsförvaltningen har inte bara givit 6 gånger pengarna före vinstdelning, utan även betydligt större resurser för våra aktieägare att kunna leva det liv de vill leva. 

Så skapar vi stort aktieägarvärde för våra investerare.
Varför investera i Investmentbolaget CAMP-B?
Vi är det bästa alternativet

Vi erbjuder exponering mot onoterade tillväxtbolag till en attraktiv risk/avkastningsrelation. Vi har ett imponerande trackrecord med stabil hög avkastning som sträcker sig över tio år. Vi har den högsta avkastningen i förhållande till risken.

Vi vet hur vi överträffar oss själva

Som investmentbolag har vi en större skattkarta och större avkastningsmöjligheter. 

Vi vet hur vi fortsätter prestera
Vi har linjerade intressen med våra aktieägare

Vi tillämpar en prestationsbaserad avgiftsmodell som säkerställer att vi har linjerade intressen med våra aktieägare.

Vi har en validerad investeringsfilosofi som används av de bästa förvaltarna i världen. 

Skärmavbild 2021-08-02 kl. 07.47_edited.png
Skärmavbild 2023-03-12 kl. 20.50.49.png
ANSVARIG FÖRVALTARE
Kontakta oss så berättar vi mer!
bottom of page