top of page
New York Office

VÅR INVESTERINGSFILOSOFI

INITIALFÖRKORTNINGEN CAMP-B

CAMP-B är en akronym där varje bokstav representerar ett viktigt fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt. Tillsammans utgör dessa fundament grunden för vår investeringsfilosofi.  

 

EN INVESTERINGSSTRATEGI SOM FUNGERAR

Framgångsrika investerare har en förmåga att känna igen mönster. Branscher och företag är olika varandra och miljöerna där de verkar är i ständig förändring. I detta brus finns det signaler som de bästa investerarna känner igen, tack vare sin förmåga att se mönster. De bästa investeringarna har gemensamma egenskaper. CAMP-Bs investeringsfilosofi är utformad med syftet att identifiera dessa egenskaper. 

14M.png

Under åren har vi konstruerat och nyttjat en framgångsrik investeringsstrategi som uppfyllt våra höga avkastningskrav. Med hjälp av strategin har vi lyckats identifiera fantastiska bolag och investerat vid rätt tidpunkt, till rätt pris. Dessa bolag har starka konkurrensfördelar som kan komma från överlägsen produktkvalitet, differentierad teknik/processer, geografiska eller logistiska fördelar eller andra faktorer som leder till överlägsen marknadsposition eller kostnadsstruktur. Vi lockas särskilt till företag med återkommande intäkter och spännande tillväxtutsikter.

Skärmavbild 2021-08-02 kl. 07.47_edited.png
20,15% I GENOMSNITTLIG ÅRLIG AVKASTNING SEDAN 2011
RESTRIKTIONSFRI FÖRVALTNING

Vår investeringsstrategi är inte begränsad till en särskild bransch eller ett geografiskt område. Det ger oss en unik möjlighet att ta del av tillväxtpotentialen på flera olika marknader och i flera olika branscher. Vi ser friheten att få äga kvalitetsbolag i flera olika branscher som en förutsättning för största möjliga framgång. Genom att vara opportunistiska kan vi skapa den bästa möjliga avkastningen åt våra kunder.

C

COMPETETIVE ADVANTAGE // CONTRARIAN

Det är viktigt att bolaget har en bestående konkurrensfördel.

Det andra C:et står för contrarian och innebär att vi ser integritet som en viktig framgångsfaktor. Vi går emot flockens sanningar om det innebär att vi skapar överavkastning.

A

ALIGNMENT OF INTEREST

Ett annat viktigt kriterium är att bolagsledningen har linjerade intressen med investerarna. De tar beslut med syftet att skapa värde för bolaget i första hand.

M

MARGIN OF SAFETY

Dessutom måste bolagsledningen vara

duktiga på kapitalallokering.

De tar kloka beslut och skapar hög avkastning på de egna kapitalet.

P

POTENTIAL

Har bolaget tillväxtpotential? Kan bolaget expandera eller effektivisera? Här tittar vi på komponenter som avslöjar bolagets framtidsutsikter.

B

BEAR CASE // BARGAIN

Vi vill köpa bolaget till ett bra pris: ett lägre pris än det är värt. Bear Case innebär att vi prövar vår tes för att se om vi kommit till rätt slutsats. Vi ser bolaget från motsatt åsiktssynpunkt dvs. från de som blankar bolaget eller av annan anledning ser vårt beslut som felaktigt. 

NÅGRA AV SAKERNA VI TITTAR PÅ

AFFÄRSMODELLEN

LEDNINGEN

KAPITALALLOKERING

RÄNTA PÅ RÄNTA

 • Förutsägbara höga ROE * och FCF **

 • Bestående konkurrensfördelar

 • Prissättningskraft

 • Långsiktig framgång

 • Starka balansräkningar

 • Ledningen har rätt incitament

 • Sköter bolaget med integritet

 • Behandlar aktieägarna som partners

 • Långsiktigt fokus

 • Bra företagskultur 

 • Bolaget skapar avkastning på det egna kapitalet genom återinvestering eller lönsamma förvärv

 • Gör bra investeringar som gynnar aktieägarna

När vi hittar ett företag som uppfyller våra krav, vill vi köpa bolaget till en så prisvärd värdering som möjligt. Med ett bra pris och ett långsiktigt fokus optimerar vi vår ränta på ränta-effekt. 

TRENDER KOMMER OCH GÅR — MÄNSKLIGT BETEENDE BESTÅR

Människans arvsanlag är till 98% identiskt med schimpansens arvsanlag. Det är med andra ord inte så konstigt att vi har så många likheter. Vi är inte alltid rationella. Faktum är att vi människor alltid kommer att överreagera. Vara alltför giriga eller alltför rädda. Därför kommer logiska beslut alltid skapa värde i perioder som präglas av känslobeslut hos flocken. 

 

LÅNGSIKTIGHET

Vårt tålamod synkar dessutom illa med ett företags förmåga att skapa värde.

Därför kommer tålamod och långsiktighet när flocken är kortsiktig alltid att skapa värde.

bottom of page